Arkitektur och konst

Den nya järnvägsknuten präglades i stor utsträckning av två mycket kända arkitekter, nämligen Erik Lallerstedt som ritade stationshuset och Isac Gustaf Clason som ritade Ulvaklev, Hvilan och Odensnäs. Dessa blev förebild för ett antal andra hus med träpaneler, tinnar och torn (Villa Englaro samt vandrarhemmet Tallbacka). En konstnärskoloni med bl.a. Olof Arborelius som tongivande sökte sig också hit till det ”nordiska ljuset”.